CSR

 

W Kubryku wierzymy, że jesteśmy w stanie zmieniać świat na lepsze. Jesteśmy przekonani, że każde działanie w kierunku dobra, ma sens. Chcemy żyć odpowiedzialnie i świadomie i tak też staramy się prowadzić politykę naszej firmy. Ze względu na specyfikę naszych zainteresowań zarówno prywatnych, jak i zawodowych, morze jest nam szczególne bliskie. W naszych działaniach skupiamy się na ochronie mórz i żyjących tam stworzeń oraz na budowaniu świadomości dotyczącej konieczności troski o nasze morze.

 
 
 

DBAMY O ŚRODOWISKO

W trosce o środowisko, na naszych jachtach pływających po Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym stosujemy ekologiczne środki czystości, przyjazne morzu. Mając świadomość, że niemal wszystko z jachtu trafia bezpośrednio do morza, chcemy zminimalizować szkody wyrządzane przez intensywną eksploatację mórz. Dlatego na naszych jachtach znajdziecie tylko biodegradowalne środki.

WSPIERAMY BAŁTYCKIE FOKI

Istnieje szansa, że foka szara będzie bezpieczniejsza i częściej spotykana na polskim wybrzeżu. Kubryk, za pośrednictwem fundacji WWF, adoptował symbolicznie fokę. W ten sposób pomagamy stworzyć jej bardziej przyjazne warunki do życia. Wspieramy także dalszą działalność Błękitnego Patrolu, który ratuje nie tylko foki, ale także bałtyckie morświny.
Certyfikat adopcji foki

PROMUJEMY WIEDZĘ O BAŁTYKU

Na naszym Kubrykowym blogu publikujemy artykuły dotyczące działań mających na celu zwiększania świadomości społeczeństwa na temat Bałtyku i jego ochrony. Wspieramy akcje edukacyjne. Informujemy o tym co ważne.

 

 

 
 

Foka adoptowana przez Kubryk.