Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Nazywam się Wojciech Czerwiński i jestem założycielem Agencji Żeglarskiej KUBRYK. Poniżej chciałbym przedstawić kilka najważniejszych informacji dotyczących Polityki Prywatności oraz zagadnień związanych z ochroną danych stosowaną w naszej firmie.

 

Dbamy o Twoje dane osobowe

Świadcząc nasze usługi zwracamy w Kubryku szczególną uwagę na aspekt ochrony danych osobowych. Naszym celem w tym obszarze jest przejrzyste i rzetelne przetwarzanie danych osobowych a zasady jakimi się kierujemy opisaliśmy w niniejszym dokumencie.


RODO

W dniu 17 maja 2018 r wdrożyliśmy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) w zakresie naszej działalności i przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celów przetwarzania danych i ich minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności, poufności i rozliczalności.

Poniżej postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych. Jeżeli jednak miałabyś/miałbyś jakiekolwiek wątpliwości lub dodatkowe pytania proszę o kontakt na adres info@kubryk.pl.

 

Bezpieczeństwo Twoich danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego też wprowadziliśmy ostatnio szereg nowych procedur, regulaminów i zabezpieczeń. Stosujemy zarówno zabezpieczenia techniczne jak i organizacyjne mające na celu ochronę Twoich danych. Między innymi dane w formie papierowej przechowujemy w bezpiecznym, zamykanym pomieszczeniu o ograniczonym i monitorowanym dostępie. Dane w formie elektronicznej przechowywane są wyłącznie w bezpiecznych aplikacjach do których dostęp możliwy jest poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem i zabezpieczony silną weryfikacją użytkownika.

 

Kto jest Administratorem Twoich Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Czerwiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Żeglarska KUBRYK – Wojciech Czerwiński z siedzibą w Starej Wsi przy ul. Pięknej 21, NIP: 726-213-97-60 REGON: 472964212, dalej jako „Kubryk” lub „Administrator Danych”. Jako właściciel firmy jestem równocześnie Inspektorem Ochrony Danych.  Możesz skontaktować się ze mną pisząc na adres mailowy: info@kubryk.pl.


Jakie są cele, kategorie i podstawy prawne przetwarzania Twoich Danych?

Kubryk w najwyższym stopniu szanuje zaufanie jakim obdarzasz nas powierzając nam swoje dane osobowe i przetwarzamy je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług. Zakres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celów ich przetwarzania co z kolei determinuje podstawę prawną legitymizującą ich przetwarzanie.

Rezerwacja rejsu, szkolenia lub czarteru

Cel przetwarzania danych
Aby umożliwić Ci udział w naszej imprezie lub zarezerwować czarter jachtu musimy zidentyfikować Ciebie jako odrębną osobę i otrzymać dane kontaktowe, na które będziemy mogli komunikować się z Tobą. Musimy również móc Cię ubezpieczyć oraz w niektórych imprezach zorganizować transport.  

Kategorie danych
Dane, które zbieramy w tym celu to Twoje imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon oraz data urodzenia.

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy. Podanie niektórych Twoich danych jest niezbędne do realizacji usługi. Jeżeli nie podasz danych osobowych oznaczonych przez nasz system jako obligatoryjne, nie będziesz mógł/a zarezerwować u nas udziału w rejsie, szkoleniu ani zarezerwować czarteru jachtu. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania przez Ciebie z naszych usług.

Zamówienie polisy ubezpieczeniowej

Cel przetwarzania
Aby móc zamówić dla Ciebie polisę ubezpieczeniową potrzebujemy Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych.

Kategorie danych
Dane, które zbieramy w tym celu to Twoje imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon oraz data urodzenia.

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie niektórych Twoich danych jest niezbędne do realizacji usługi. Jeżeli nie podasz danych osobowych wymaganych w formularzu zamówienia ubezpieczenia nie będziemy mogli zamówić dla Ciebie polisy ubezpieczeniowe.

Świadczenie usługi dostępu i bezproblemowego korzystania z naszej strony www oraz systemu rezerwacyjnego

Cel przetwarzania
Chcemy, abyś mógł korzystać z naszej strony www i systemu rezerwacyjnego w sposób jak najbardziej przyjazny i efektywny. W tym celu potrzebujemy niektórych Twoich danych.

Kategorie danych
Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane związane z korzystaniem z naszej strony internetowej i systemu rezerwacyjnego (dane dotyczące Twojej aktywności na stronie, Twojej historii logowania, przeglądania, sesji, adresu IP, dane dotyczące Twojej przeglądarki internetowej i systemów operacyjnych).

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy. Podanie niektórych Twoich danych jest niezbędne do korzystania z naszych usług. Jeżeli nie podasz danych osobowych oznaczonych przez nasz system jako obligatoryjne, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie naszych usług/udostępniać Ci niektórych funkcjonalności. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania przez Ciebie z naszych usług.

 

Kontakt z Tobą

Cel przetwarzania
Zależy nam na komunikacji z Tobą i Twoim zadowoleniu z oferowanych przez nas usług. Dlatego też chcielibyśmy mieć możliwość kontaktowania się z Tobą i reagowania na jakiekolwiek Twoje pytania, uwagi, wnioski związane ze świadczeniem przez nas usług.

Kategorie danych
Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane o korzystaniu przez Ciebie z naszych usług, dane będące przedmiotem Twoich zapytań, skarg czy wniosków

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie pozostawania z Tobą w kontakcie i udzielania pomocy i odpowiedzi na Twoje pytania.


Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń

Cel przetwarzania
W trakcie świadczenia przez nas usług może pojawić się konieczność wyjaśnienia stanu faktycznego lub prawnego w celu ustalenia i ewentualnego procedowania w sprawie roszczeń wynikłych z korzystania z naszych usług.

Kategorie danych
Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, inne dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ewentualnego zabezpieczenia roszczeń i ich dochodzenia przed sądami lub innymi odpowiednimi instytucjami państwowymi.

 

Marketing naszych usług

Cel przetwarzania
Prowadzimy działalność biznesową głównie dla klientów indywidualnych. Ważnym elementem każdej tego typu aktywności jest marketing własny świadczonych usług. Dlatego też wykorzystujemy dane naszych klientów, użytkowników strony www jak i osób zapisanych na listę newslettera / otrzymujących od nas publikacje elektroniczne i inne materiały informacyjne lub reklamowe, do własnych działań marketingowych, w szczególności poprzez ich informowanie o organizowanych przez nas rejsach, szkoleniach, czarterach czy wydarzeniach.

Kategorie danych
Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie www

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie marketingu naszych usług.

Profilowanie
W oparciu o posiadane o Tobie dane osobowe dokonujemy oceny, czy byłabyś/byłbyś zainteresowana/y konkretnym materiałem reklamowym lub informacyjnym i na tej podstawie wysyłamy go do Ciebie bądź nie. Chcemy jak najbardziej efektywnie odpowiadać na Twoje potrzeby i sprostać Twoim preferencjom.


Okres przechowywania Twoich danych

Jeżeli założysz konto na naszej stronie internetowej lub zapiszesz się na listę newslettera, Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres jego ważności jak i przez następne 6 miesięcy, dla celów świadczenia usługi w postaci dostępu do strony www, korzystania z konta swojej rezerwacji jak i dla celów marketingowych. Po upływie tego terminu Twoje dane będą przechowywane wyłącznie dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z świadczonymi przez nas usługami, przez określony przepisami prawa okres przedawnienia tych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną przez nas usunięte.


Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych

Co do zasady to Ty przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dzieje się to, gdy wypełniasz formularz zamówienia rejsu lub szkolenia; wypełniasz formularz zapytania czarterowego, rejestrujesz się na liście newslettera lub odwiedzasz naszą stronę www. Może jednak zdarzyć się, że Twoje dane osobowe zostaną nam przekazane przez inną osobę, np. Twojego znajomego lub rodzinę, która/y rezerwuje dla Ciebie rejs, zamawia polisę ubezpieczeniową lub podaje dane do listy załogi jachtu czarterowego. W takim przypadku Twoje dane zostaną nam przekazane właśnie przez tę osobę.


Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przekazywane przez Kubryk, wyłącznie jeżeli będzie to absolutnie niezbędne do realizacji celów Agencji, zgodnie z odpowiednią podstawą prawną. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe w wypadku zgłoszenia żądania uprawnionych organów państwowych, w zakresie i na podstawie określonych przepisami prawa.

 

Gdzie przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy musieć przekazywać do odbiorców znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”) jak i poza nim (do Państw Trzecich).

Przekazanie Twoich danych osobowych do Państw Trzecich może nastąpić jedynie pod warunkami określonymi w rozdziale V RODO, do krajów wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO.

Możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych, które przekazujemy do Państw Trzecich jak i informację o miejscu ich udostępnienia, pisząc do nas na adres mailowy: info@kubryk.pl.


Twoje prawa jako podmiotu danych osobowych związane z ich przetwarzaniem

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami i dbając o Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem. W celu realizacji któregokolwiek z niżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami:

 • pisząc do nas na adres mailowy: info@kubryk.pl;
 • pisząc do nas na adres korespondencyjny: Agencja Żeglarska KUBRYK, ul. Młodości 2A / 5; 05-825 Książenice.

Możesz kontaktować się z nami w wyżej wymieniony sposób również w celu zgłoszenia skarg, zapytań, wniosków lub jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Gdy skontaktujesz się z nami w sprawie któregokolwiek z Twoich praw jako podmiotu danych, poinformujemy Cię o podjętych działaniach najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania Twojej informacji. Jeżeli skomplikowany charakter Twojego żądania lub liczba żądań uniemożliwi nam udzielenie informacji w tym terminie, powiadomimy Cię o tym podając przyczynę opóźnienia. W takim przypadku dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi.


Prawo dostępu do danych

Na podstawie tego prawa możesz uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli tak się dzieje, to masz prawo do uzyskania:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawie do żądania od Administratora Danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz jeżeli dane są przekazywane poza Unię Europejską informacji o zabezpieczeniach stosowanych przy przekazywaniu tych danych – informacje te reguluje niniejsza Polityka Prywatności;
 • kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania lub uzupełnienia podanych przez Ciebie danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś daną zgodę, a brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Twoje dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Kubryk.

W niektórych przypadkach, pomimo zgłoszenia przez Ciebie wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych, możemy być zobowiązani do ich dalszego przechowywania, w zakresie niezbędnym do celów wywiązania się z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, wówczas Kubryk ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas potrzebny do sprawdzenia ich prawidłowości;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów przetwarzania ich przez Kubryk, ale potrzebujesz ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, wtedy ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania występujące po stronie Kubryka są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, by następnie przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Kubryk bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Realizacja prawa do przenoszenia danych może doznać ograniczenia w przypadku gdyby miała niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.

 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy oparte jest ono na prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku zasadności Twojego sprzeciwu i braku innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje dane nie będą przetwarzane przez Kubryk. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Twoje dane nie będą przetwarzane przez Kubryk w tym celu.

 

Prawo do cofnięcia zgody

Zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych udzielasz nam dobrowolnie i w każdym momencie masz prawo ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Kubryk dokonał na tej podstawie przed wycofaniem zgody.


Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy prawnego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, aktualizujemy zarówno funkcjonalność świadczonych przez nas usług jak i wewnętrznych regulacji, które mają zapewniać ich bezpieczeństwo. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki Prywatności będą ogłaszane i udostępniane na naszej stronie internetowej. O istotnych zmianach niniejszej Polityki Prywatności zostaniesz przez nas poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail, jeżeli podałeś/aś nam adres mailowy.


Książenice, 17 maja 2018 r.