Odpowiedzialność społeczna

 

W Kubryku wierzymy, że jesteśmy w stanie zmieniać świat na lepsze. Jesteśmy przekonani, że każde działanie w kierunku dobra, ma sens. Chcemy żyć odpowiedzialnie i świadomie i tak też staramy się prowadzić politykę naszej firmy. Ze względu na specyfikę naszych zainteresowań zarówno prywatnych, jak i zawodowych, morze jest nam szczególne bliskie. W naszych działaniach skupiamy się na ochronie mórz i żyjących tam stworzeń oraz na budowaniu świadomości dotyczącej konieczności troski o nasze morze.

 
 
 

DBAMY O ŚRODOWISKO

W trosce o środowisko, na naszych jachtach pływających po Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym stosujemy ekologiczne środki czystości, przyjazne morzu. Mając świadomość, że niemal wszystko z jachtu trafia bezpośrednio do morza, chcemy zminimalizować szkody wyrządzane przez intensywną eksploatację mórz. Dlatego na naszych jachtach znajdziecie tylko biodegradowalne środki.

WSPIERAMY BAŁTYCKIE MORŚWINY

Morświn jest jedynym gatunkiem walenia zasiedlającym  Morze Bałtyckie. Skrajnie zagrożony wyginięciem.  Szacuje się, że w Bałtyku jest och 500.  Główną przyczyną śmiertelności morświnów jest stosowanie w rybołówstwie bałtyckim dużych ilości stawnych sieci skrzelowych. Morświny, foki i nurkujące morskie ptaki, w pogoni za rybami wpadają w sieci. Ochroną Morświna w Bałtyku zajmuje się Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.  Agencja Żeglarska Kubryk  wspiera  ochronę bałtyckich Morświnów  finansowo. 

PROMUJEMY WIEDZĘ O BAŁTYKU

Na naszym Kubrykowym blogu publikujemy artykuły dotyczące działań mających na celu zwiększania świadomości społeczeństwa na temat Bałtyku i jego ochrony. Wspieramy akcje edukacyjne. Informujemy o tym co ważne.

 

 

 
 

Morświn. źródło: www.morswin.pl