Odpowiedzialność społeczna

 

W Kubryku wierzymy, że jesteśmy w stanie zmieniać świat na lepsze. Jesteśmy przekonani, że każde działanie w kierunku dobra, ma sens. Chcemy żyć odpowiedzialnie i świadomie i tak też staramy się prowadzić politykę naszej firmy. Ze względu na specyfikę naszych zainteresowań zarówno prywatnych, jak i zawodowych, morze jest nam szczególne bliskie. W naszych działaniach skupiamy się na ochronie mórz i żyjących tam stworzeń oraz na budowaniu świadomości dotyczącej konieczności troski o nasze morze.

 
 
 

DBAMY O ŚRODOWISKO

W trosce o środowisko, na naszych jachtach pływających po Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym stosujemy ekologiczne środki czystości, przyjazne morzu. Mając świadomość, że niemal wszystko z jachtu trafia bezpośrednio do morza, chcemy zminimalizować szkody wyrządzane przez intensywną eksploatację mórz. Dlatego na naszych jachtach znajdziecie tylko biodegradowalne środki.

WSPIERAMY BAŁTYCKIE MORŚWINY

Morświn jest jedynym gatunkiem walenia mieszkającym w Morzu Bałtyckim. Niestety jest skrajnie zagrożony wyginięciem. Szacuje się, że w Bałtyku żyje jedynie około 500 osobników. Główną przyczyną śmiertelności morświnów jest stosowanie w rybołówstwie bałtyckim dużych ilości stawnych sieci skrzelowych. Morświny, foki i nurkujące morskie ptaki, w pogoni za rybami wpadają w sieci i giną. Ochroną Morświna w Bałtyku zajmuje się Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.  Agencja Żeglarska Kubryk  wspiera  ochronę bałtyckich Morświnów  finansowo. 

PROMUJEMY WIEDZĘ O BAŁTYKU

Na naszym Kubrykowym blogu publikujemy artykuły dotyczące działań mających na celu zwiększania świadomości społeczeństwa na temat Bałtyku i jego ochrony. Wspieramy akcje edukacyjne. Informujemy o tym co ważne.

 

 

 
 

Morświn. źródło: www.morswin.pl